Working with EcoPaint

Join us

รับสมัครงาน

 

รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (Assistant Production Manager)

 

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์การทำงานในฝ่ายผลิตของโรงงานเคมีภัณฑ์อย่างน้อย 5 ปี
– มีความรับผิดชอบสูง
– ใจเย็น มีเหตุผล สุขุม รอบคอบ ชอบการทำงานเป็นทีม
– มีทักษะการคำนวณ
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
– สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
– อายุ 25 – 45 ปี

ความรับผิดชอบ
– ควบคุมการผลิตแลคเกอร์เคลือบบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ตามเวลาที่กำหนด
– ดูแลพนักงานทุกคนในฝ่ายผลิตให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น
– ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
– รายงาน และแก้ปัญหาที่พบในการทำงาน
– คีย์ข้อมูลการผลิตเข้าระบบฐานข้อมูลของบริษัท (ระบบ ERP)
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือนขั้นต่ำ 25,000 บาท ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
มีที่พักใกล้ออฟฟิศ ชุดยูนิฟอร์ม ทุนการศึกษา การดูงาน เลี้ยงวันเกิด และท่องเที่ยวประจำปี
สามารถดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ www.ecopaint.co.th โทรศัพท์ 02 420 7949 – 50
129/2 หมู่ 4 ซ. พงษ์ศิริชัย 1 (เพชรเกษม 99) ถ. เพชรเกษม ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130

กรุณาส่ง Resume และรูปถ่ายมาที่
– คุณน้ำนวล พิพัฒน์ผจง Email: namnual@ecopaint.co.th โทรศัพท์ 081 584 7883 หรือ 02 420 7949 – 50

Address
EcoPaint Co., Ltd.
129/2 Mu 4 Soi Petchkasem 99, Petchkasem Rd., Omnoi,
Kratumban, Samutsakorn 74130, Thailand
Contact
sales@ecopaint.co.th
662 420 7949-50
Instant messaging
WeChat ID: ecopaint_coatings
LINE ID: ecopaint