Working with EcoPaint

Join us

ผู้ช่วยนักวิจัยในห้อง Lab เคมี

(Research Assistant)

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี แข็งแรง ยกของหนักได้
– ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา สามารถคิดคำนวณตามสูตรได้
– มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต ใฝ่เรียนรู้
– ใจเย็น อัธยาศัยดี มีน้ำใจ ยิ้มแย้ม ขยัน อดทน
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอีเมล์ได้คล่อง
– สามารถสื่อสารเบื้องต้นด้วยภาษาอังกฤษได้
– หากเคยผ่านงานโรงงานอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรับผิดชอบ
– จัดทำเอกสารสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
– รวบรวมข้อมูลเพื่อทำรายงาน
– ผสมสารเคมีตามสูตร
– ทำการทดลองต่างๆ
– ล้างอุปกรณ์ในห้อง Lab
– ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท และปรับเพิ่มตามผลงาน ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
มีที่พักใกล้ออฟฟิศ ชุดยูนิฟอร์ม ทุนการศึกษา และท่องเที่ยวประจำปี

สามารถดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ www.ecopaint.co.th โทรศัพท์ 02 420 7949 – 50
กรุณาส่ง Resume และรูปถ่ายมาที่คุณน้ำนวล namnual@ecopaint.co.th หรือโทรศัพท์ 081 584 7883 หรือ 02 420 7949 – 50Chemical Sales Executive

Qualification
– Good command of English (especially business email correspondence)
– Bachelor’s Degree in Chemistry
– Experienced in sales or chemical laboratory
– Proficient in Microsoft Office
– Having a driver’s license and able to drive
– 22 – 38 years old
– Knowledge of Chinese would be a plus

Responsibilities
– Maintaining a high level of customers’ satisfaction
– Reaching sales target
– Coordinating with other departments
– Visiting customers at their factories
– Other tasks as required

Minimum salary of 35,000 THB with an additional performance bonus
Office hours: Monday – Friday from 8.00 to 17.00 hrs.

Please send your English resume and recent photo to
Ms Namnual Pipatpajong at Email: namnual@ecopaint.co.th
Telephone: 081 584 7883

* Successful candidate will be interviewed in English.รอง
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

(Assistant Production Manager)

คุณสมบัติ
– มีประสบการณ์การทำงานในฝ่ายผลิตของโรงงานเคมีภัณฑ์อย่างน้อย 5 ปี
– ปวส. หรือปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรับผิดชอบสูง
– ใจเย็น มีเหตุผล สุขุม รอบคอบ ชอบการทำงานเป็นทีม
– มีทักษะการคำนวณ
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
– สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
– อายุ 25 – 45 ปี

ความรับผิดชอบ
– ควบคุมการผลิตแลคเกอร์เคลือบบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ตามเวลาที่กำหนด
– ดูแลพนักงานทุกคนในฝ่ายผลิตให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น
– ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
– รายงาน และแก้ปัญหาที่พบในการทำงาน
– คีย์ข้อมูลการผลิตเข้าระบบฐานข้อมูลของบริษัท (ระบบ ERP)
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือนขั้นต่ำ 25,000 บาท ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
มีที่พักใกล้ออฟฟิศ ชุดยูนิฟอร์ม ทุนการศึกษา การดูงาน เลี้ยงวันเกิด และท่องเที่ยวประจำปี

สามารถดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ www.ecopaint.co.th โทรศัพท์ 02 420 7949 – 50
กรุณาส่ง Resume และรูปถ่ายมาที่คุณน้ำนวล namnual@ecopaint.co.th หรือโทรศัพท์
081 584 7883รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี

(Assistant Accounting Manager)

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านการบัญชี
– มีความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชี
– มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ
– มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีทั่วไป หรือบัญชีต้นทุน
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ โดยเฉพาะอีเมล์
– อายุ 30-40 ปี

ความรับผิดชอบ
– ควบคุมการจัดทำรายงานทางบัญชี
– สามารถปิดงบการเงิน หรือวิเคราะห์การเงินได้
– จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบภาษี
– ตรวจสอบการบันทึกบัญชี รับ/จ่าย
– จัดทำบัญชี และเอกสารต่างๆ ภายในแผนก
– ติดต่อกับต่างประเทศผ่านทางอีเมล์
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
มีที่พักใกล้ออฟฟิศ ชุดยูนิฟอร์ม ทุนการศึกษา เลี้ยงวันเกิด และท่องเที่ยวประจำปี

สามารถดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ www.ecopaint.co.th โทรศัพท์ 02 420 7949 – 50
กรุณาส่ง Resume และรูปถ่ายมาที่คุณน้ำนวล namnual@ecopaint.co.th หรือโทรศัพท์
081 584 7883

Address

EcoPaint Co., Ltd.
129/2 Moo 4, Pongsirichai 1, Petchakasem Road, Om Noi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130 Thailand

Contact
sales@ecopaint.co.th
662 420 7949-50
Instant messaging
WeChat ID: ecopaint_coatings
LINE ID: ecopaint